Great!
Tên miền tùy chỉnh đang hoạt động

Tên miền của bạn hiện đã được trỏ thành công đến máy chủ của chúng tôi. Bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng nó từ nền tảng và rút ngắn các liên kết có thương hiệu bằng tên miền của riêng bạn.

Nếu bạn muốn hiển thị một trang khác thay vì trang này khi ai đó truy cập vào tên miền gốc của bạn, bạn có thể xác định liên kết đó trong cài đặt của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể xác định trang lỗi 404 tùy chỉnh.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Đăng nhập vào tài khoản của bạn    Liên hệ